Now showing items 1-1 of 1

    • Mutavvel Sarf-ı ‘Osmani inceleme-metin 

      Atılgan, Özlem (Kırıkkale Üniversitesi, 2018)
      Bâb-ı Ser 'Askerî Tercüme Kalemi'nde vazifede bulunmuş, Türk edebî çevrelerince Mihrî mahlasıyla tanınmış olan Mihran Apikyan'ın yazmış olduğu "Mutavvel Sarf-ı 'Osmânî" (1889) adlı eser, mekâtib-i rüşdiye ve idâdîye ...