Now showing items 1-1 of 1

    • Tahsin Nahit hayatı - sanatı - eserleri 

      Kabakcı, Bayram (Kırıkkale Üniversitesi, 2002)
      Tahsin Nahit, Türk Edebiyatının en kısa süreli topluluğu olan Fecr-i Âti'ye mensup ve bu topluluğun yaşaması için büyük gayretler sarf eden bir sanatçıdır. Çalışmamızda kısa ömrüne rağmen bir çok eserler veren Tahsin Nahifin ...