Show simple item record

dc.contributor.advisorUslu, Nasuh
dc.contributor.authorBulut, Şentürk
dc.date.accessioned2020-09-04T14:42:45Z
dc.date.available2020-09-04T14:42:45Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttps://kutuphane.kku.edu.tr/tez/147112.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12587/12260
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- Kırıkkale Üniversitesien_US
dc.description48164en_US
dc.description.abstractBireysel Başvuru hakkının tanınması ile ülkemizde Avrupa insan Hakları Sözleşmesi ve paralelinde adil yargılanma hakkı oldukça önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Zaman zaman, adil yargılanma konusunda, Türkiye uluslararası platformlarda zor durumda kalabilmektedir. Bunun önüne geçilebilmesi için Avrupa insan Hakları Sözleşmesi'nin öngördüğü adil yargılanma hakkı ile ulusal hukukumuz arasındaki ilişkiyi incelemek zorunluluğu doğmaktadır. "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi ve Türk Hukuku" başlığı altında hazırlanan bu çalışmanın, giriş kısmında kısaca konunun uluslararası ilişkiler açısından niçin önemli olduğuna değinilmiş, bundan sonra Avrupa insan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa insan Hakları Mahkemesi'nin genel bir tanıtımı yapılmıştır. Giriş bölümünde ayrıca adil yargılanma başlı başına bir insan hakkı konusu olduğu için insan haklarının tanımı ve gelişimine de yer verilmiştir. Adil yargılama hakkının tarihsel gelişimi anlatılırken, tarihte ki önemli dönüm noktalarına değinilerek konunun bu boyuttan da ele alınmasına çalışılmıştır. Gelişme bölümünde ise adil yargılanma maddesinin metnine uygun bir sıralama ile konular ele alınmıştır. Tez incelendiğinde de görüleceği gibi Adil yargılanma hakkı yalın bir hak olmayıp adeta pek çok hakkın bir derlemesi gibi olmaktadır. Bu yüzden maddeyi oluşturan unsurlara ayrı ayrı değinilmiştir. Ayrıca her unsurun Türk hukuk sistemi ile olan ilişkilerine de yer verilmiştir. Bu ilişkinin incelenmesi sadece farklı yönleri ortaya çıkarmayı hedeflememiş olup aynı zamanda aradaki benzerlikleri de göstermeye çalışmıştır. Gelişme bölümünün sonunda ise Adil yargılanma hakkına, Ek 7. Nolu Protokol ile getirilen bir kısım haklarda aynı metotla ele alınmıştır. Çalışmadan amaçlanan, sadece teorik değil pratik yönleriyle de günlük hayatımızı etkileyen adil yargılanma hakkını ele almak, aynı zamanda paralel bir şekilde ulusal hukuk sistemimizle değerlendirmek olduğu için yer yer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarından yer yer de içhukukumuzdan örneklerde kullanılarak konunun daha iyi anlaşılmasına çalışılmıştır. Tezin sonuç kısmında ise Adil yargılanma hakkı ve Türkiye'nin bu hak karşısındaki durumunu bir sonuca bağlanmaya çalışılmıştır. Bu konu ile ilgili bazı tespitlerde bulunulmuştur. Araştırma incelendiğinde görülecektir ki; Türk hukuku ile Sözleşme'nin ön gördüğü adil yargılanma hukuku arasında çok büyük benzerlikler ve uyumluluk bulunmaktadır. Buna rağmen Türkiye'den yapılan bireysel başvuruların çokluğu ve bu başvuruların çoğunun ihlal kararı ile sonuçlanmasının altında yatan en önemli sebep kanaatimce Sözleşme'nin günlük hayata yeterince geçirilememiş olmasıdır.en_US
dc.format115 s.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırıkkale Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAvrupa İnsan Hakları Sözleşme' Sinin 6. Maddesi -- Türk Hukukuen_US
dc.subjectTürk Hukuk Sistemi -- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi' Nin 6. Maddesien_US
dc.subject.otherYL-SBE/420en_US
dc.subject.otherTürk Hukuk Sistemi -- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi' Nin 6. Maddesien_US
dc.subject.otherYL-SBE/420en_US
dc.subject.otherTürk Hukuk Sistemi -- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi' Nin 6. Maddesien_US
dc.titleAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesi' nin 6. maddesi ve türk hukukuen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.contributor.departmentKırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişikler Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record